Rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy. Jsou to takové barvy, které jsou rozpouštěné ve vodě, nebo obsahující těkavé látky (ředidla). Jsou snadno aplikovatelné s dobrou přilnavostí a většinou rychle schnoucí. Díky těkavým látkám se na ně vztahuje zákon o ochraně ovzduší. Rozpouštědlové barvy jsou vhodné pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva, kovů, betonu, zdí a jiných povrchů, mimo některých druhů PVC. Pro naředění a umytí pomůcek je potřebné ředidlo. Aplikují se pomocí stříkání, válečků, nebo štětců. Mezi tyto barvy řadíme také vodou ředitelné barvy. Jsou to většinou disperze akrylátového, nebo poly-uretanového pojiva rozpouštěné ve vodě. Na takové barvy se nevztahuje zákon o ochraně ovzduší. Díky vyššímu obsahu sušiny patří k dobře plnivým barvám. Jsou šetrné k životnímu prostředí a vyhovují současným legislativním trendům EU omezujícím emise VOC. Barvy vyrábíme dle našich vlastních receptur. Na jejich vynikající vlastnosti máme vydány stavebně technické certifikáty od předních českých zkušebních laboratoří. Nejvíce nám, ale pomáhají zpětné vynikající reference od našich dlouholetých zákazníků, kteří nám poskytují relevantní informace z reálného používání našich barev.